Traficul de persoane nu este doar un memento al trecutului colonial.

În fiecare an, zeci de mii de femei din întreaga lume sunt forțate să nască copii destinați pieței de maternitate surogat.

Această afacere internațională semi-legală profită de situația financiară dificilă a femeilor, în special a celor din țările în curs de dezvoltare, pentru a câștiga de pe urma sărăciei acestora. Femeile tinere sunt tratate ca niște fabrici de copii: sunt exploatate și abandonate.

Reglementările juridice internaționale și locale nu controlează aceste practici, ceea ce duce la creșterea patologiilor în acest domeniu. Avem nevoie de instrumente juridice eficiente pentru a depăși problema obiectivării traficului de femei și a copiilor din întreaga lume.

„Crying” by memekode is licensed under CC BY 2.0

Ce este maternitatea surogat și ce implică aceasta?

Maternitatea surogat este o practică ce constă în fertilizarea ovulului unei femei folosind metoda in vitro și implantarea acestuia în uterul altei femei. Mama surogat duce sarcina la termen și vinde copilul către terțe persoane (cupluri căsătorite, cupluri în concubinaj, inclusiv cupluri de același sex sau persoane singure) după naștere. Mamele sunt cel mai adesea femei din Europa de Est și Asia de Sud aflate într-o situație financiară dificilă, iar copiii sunt adesea cumpărați de persoane din Europa de Vest și America de Nord.

Maternitatea surogat este un rău al vremurilor noastre, un rău care contravine drepturilor fundamentale ale omului. Agențiile de intermediere specializate oferă persoanelor care cumpără un copil posibilitatea de a alege sexul, rasa sau culoarea părului. Chiar și acest tip de selecție este discriminatoriu sau chiar rasist și încalcă demnitatea umană, care este inalienabilă. Copiii născuți de femei din țările mai sărace sunt cumpărați din ce în ce mai des de persoane bogate, inclusiv de vedete care „nu au timp de sarcină”. Această practică umilitoare trebuie oprită.

O putem face împreună!

Maternitatea surogat în cifre

Datele statistice la nivel global referitoare la numărul de aranjamente de maternitate surogat nu este cunoscut, din cauza statutului lor semi-legal; cu toate acestea, se estimează că doar în India 25.000 de femei nasc copii destinați vânzării, în fiecare an.

The Guardian

În 2020, piața de maternitate surogat este evaluată la 4 miliarde USD. Se preconizează că aceasta va ajunge la valoare de 33,5 miliarde USD până în 2027.

Surrogacy Market Size – Global Market Insighs

Prețul de piață al unui copil variază între 25.000 și 250.000 USD. O femeie care naște un astfel de copil primește o remunerație în valoare de la 5.000 la 25.000 USD.

The Lancet

În luna iulie a acestui an, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a anihilat un grup infracțional organizat care se ocupa cu vânzarea de sugari peste granite și cu emiterea de documente falsificate. SSU a aflat, de asemenea, că au existat situații în care astfel de copii au murit într-o clinică ce a fost deja închisă și că acest fapt a fost ascuns publicului.

Security Service of Ukraine

Binele copilului este unul dintre drepturile fundamentale ale omului, care este reflectat fără tăgădă în tratatele internaționale. În ciuda acestui fapt, multe țări ignoră încă problema maternității surogat comerciale sau închid ochii asupra practicilor de trafic de copii. Avem nevoie de noi instrumente legale adaptate provocărilor moderne, care să rezolve odată pentru totdeauna problema. Traficul de copii trebuie să înceteze!

Există cazuri în care „cumpărătorii” renunță la copil. Acest lucru se întâmplă cel mai adesea din cauza unei boli a copilului, deși nu este singurul motiv. Într-un astfel de caz, femeile care au născut copilul decid adesea să-l abandoneze. Nou-născuții sunt instituționalizați. „Nu vom duce în America acest copil; este bolnavă incurabil”, au spus cei care intenționaseră să o cumpere pe Bridgette, astăzi o fetiță de 5 ani perfect sănătoasă din Ucraina, pe care afacerea maternității surogat a lipsit-o de identitatea și de familia sa.

Nu putem păcăli natura umană. După ce au născut, femeile adesea nu mai doresc să-și dea copiii, din cauza atașamentului și a instinctului de maternitate. Mai mult, mamele simt adesea că persoanele care au „comandat” copilul îl vor trata mai degrabă pe acesta ca pe o jucărie decât ca pe o persoană cu demnitate și drepturi. În astfel de cazuri, persoanele care „comandă” copilul caută toate modalitățile posibile de a-l îndepărta de mamă, împotriva voinței acesteia.

Maternitatea surogat este o afacere profitabilă. În fiecare an, organizația „Man Have Babies” („Bărbații au copii”) organizează un „târg de copii” în cadrul căruia cuplurile de același sex pot alege o femeie al cărei uter îl vor „închiria”. Bărbații pot alege, de asemenea, rasa copilului, sexul sau culoarea părului. În 2020, un astfel de eveniment a avut loc în Belgia, chiar dacă legea belgiană interzice maternitatea surogat comercială. După cum putem vedea, avem nevoie de noi soluții juridice în acest sens.

Pandemia de COVID-19 a dus la blocarea frontierelor majorității țărilor din lume. În consecință, aproape 1.000 de nou-născuți la „comanda” unor clienți occidentali nu au mai putut fi preluați din Rusia. Acestor copii li s-a acordat îngrijire doar datorită „valorii lor de piață” și a dorinței de profit a clinicilor de reproducere asistată.

Să apărăm împreună demnitatea umană – copiii nu sunt de vânzare!

Pentru a consolida Convenția cu privire la drepturile copilului, prezentăm Organizației Națiunilor Unite, spre examinare, un proiect de Protocol opțional la Convenția menționată. Dorim un instrument legal clar, care să protejeze demnitatea femeilor și drepturile copiilor. Trebuie să punem capăt traficului de persoane.

Protocolul opțional la Convenția cu privire la drepturile copilului, referitor la practicile de maternitate surogat introduce:

interzicerea practicilor comerciale de maternitate surogat

interzicerea organizării și intermedierii în practica maternității surogat

interdicția publicității la servicii de maternitate surogat

Ajutați-ne să luptăm împotriva traficului de copii – Semnați petiția adresată ONU!

Stimate Înalt Comisar pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite,

Cu ocazia apropiatei aniversări a adoptării Convenției cu privire la drepturile copilului de către Adunarea Generală a ONU și având în vedere principiile generoase exprimate de drepturile universale ale omului, în special de drepturile cuprinse în Convenția cu privire la drepturile copilului, recunoaștem necesitatea dezvoltării instrumentelor existente de protecție legală a copiilor împotriva tratamentului abuziv. Maternitatea surogat este în contradicție cu drepturile fundamentale protejate de Convenție.

Prin urmare, vă solicităm să aduceți în atenția următoarei reuniuni a Adunării Generale a ONU Protocolul optional, atașat, la Convenția cu privire la drepturile copilului și să faceți apel la Statele-membre să îl semneze.

Secolul XXI a adus o dezvoltare accelerată a națiunilor, în special dezvoltarea pieței globale, unde sunt prezente aproape toate produsele din lume. Cu toate acestea, nu putem lăsa viața umană să fie tratată ca o marfă. Și copiii destinați pieței de maternitate surogat, precum și mamele lor – care, forțate de situația financiară, sunt de acord să nască copii care urmează să fie vânduți, de obicei în străinătate – sunt tratați ca o marfă.

Ne opunem echivalării vieții umane în bani și folosirii sărăciei de către cei bogați și puternici ai acestei lumi. Merită reamintit articolul 8 al Convenției, care confirmă dreptul copilului de a-și „păstra identitatea, inclusiv naționalitatea, numele și relațiile de familie”. Conform articolului 21 al Convenției, interesul superior al copilului ar trebui să fie primordial. Aceeași dispoziție impune Statelor-părți la Convenție obligația de a lua toate măsurile relevante pentru a se asigura că persoanele implicate în procesul de adopție nu obțin din aceasta câștiguri financiare necorespunzătoare. Maternitatea surogat (maternitatea de substituție) comercială vine în contradicție cu dispozițiile Convenției, menționate mai sus. Prin urmare, solicităm întărirea acestora cu un Protocol opțional suplimentar la Convenția cu privire la drepturile copilului, care vă va obliga să întreprindeți acțiuni concrete împotriva practicilor comerciale de maternitate de substituție.

Mass-media a arătat în ultimii ani că maternitatea surogat avansează gradual și periculos și că nu respectă viața umană. „Târgurile” de copii, practica abandonării nou-născuților bolnavi și a luării copiilor de lângă mame vor continua ca urmare a neglijării lor de către comunitatea internațională. Trebuie să le punem capăt.

Considerăm că mecanismele incluse în Protocolul opțional la Convenția cu privire la drepturile copilului privind practicile de maternitate surogat comercială ne vor ajuta să luptăm împotriva pieței de maternitate surogat comercială, aflate în plină dezvoltare, care se manifestă prin creșterea rețelei instituționalizate de clinici și entități intermediere în practicile de trafic de copii. Observăm cu preocupare analizele economice care indică faptul că piața maternității surogat va crește în valoare de opt ori în următorii șase ani.

Avem încredere că nu numai noi, ci și dvs. sunteți preocupați de binele ființelor umane, în special de binele celor mai inocenți dintre noi – copiii. Prin urmare, facem apel la adoptarea protocolului menționat mai sus, care va asigura o protecție juridică suplimentară.

Cu stimă,

Cetățeni ai Statelor membre ale ONU

[quform id="20"]

Coalition against surrogacy

 

Ordo Iuris, Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Poland

 

 

Национална асоциация “Поход за семейството”
National Association March for the Family

Bulgaria

 

 

Faith and Future Association

Bulgaria

Асоциация Общество и Ценности
Association Society and Values

Bulgaria

 

Aliance pro Rodinu

Czechia

 

 class=

 

Tradiční rodina, zapsaný spolek

Czechia

 

 

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Germany

 

 

Nazione Futura

Italy

 

 

Pro Vita & Famiglia ONLUS

Italy

 

 

One of US Nederland

Netherlands

 

 

Centrum Życia i Rodziny

Poland

 

 

Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej

Poland

 

 

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Poland

 

 

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości

Poland

 

 

Stowarzyszenie Straż Narodowa

Poland

 

 

Asociația PRO VITA București

Romania

 

Pro-life Action Slovakia

Slovakia

 

 

Asociácia za život a rodinu, o.z.

Slovakia

 

 

Nadácia Slovakia Christiana

Slovakia

Asociación Española de Abogados Cristianos

Spain

 

 

España Confidencial

Spain

 

 

Federación Española de Asociaciones Próvida

Spain

 

 

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

 

 

International Organization for the Family

United States

 

 

Femina Europa

France

 

 

Political Network for Values

Spain

 

 

Koalicja dla Życia I Rodziny

Poland

 

 

Chrześcijański Kongres Społeczny

Poland

 

 

Fundacja Św. Benedykta

Poland

 

 

Instytut Ordo Caritatis

Poland

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Poland

 

 

Ciudadano Austral

Chile

 

 

Fundacja Głos dla Życia

Poland