Handel ludźmi to nie jest jedynie wspomnienie przeszłości z epoki kolonializmu.

Każdego roku dziesiątki tysięcy kobiet z całego świata przymuszane są do rodzenia dzieci przeznaczonych na rynek surogacji.

Półlegalny międzynarodowy biznes wykorzystuje trudną sytuację finansową kobiet, zwłaszcza z krajów rozwijających się, aby zarobić na cudzej niedoli. Młode kobiety są traktowane jak fabryki dzieci: eksploatowane i porzucane.

Międzynarodowe oraz krajowe regulacje prawne nie kontrolują tego procederu, co prowadzi do narastających patologii w tym obszarze.  Potrzebujemy skutecznych instrumentów prawnych, które zwalczą problem uprzedmiotowienia kobiet oraz handlu dziećmi na świecie.

„Crying” by memekode is licensed under CC BY 2.0

Czym jest surogacja i z czym się wiąże?

Surogacja nazywana bywa macierzyństwem zastępczym. Zjawisko to polega na zapłodnieniu komórki jajowej kobiety metodą in vitro oraz wszczepieniu jej do macicy innej osoby.

Surogatka (matka zastępcza) donosi ciążę, zaś po narodzinach odsprzedaje dziecko osobom trzecim (małżeństwom, parom, w tym parom jednopłciowym lub singlom).

Najczęściej matkami są znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej kobiety z Europy Wschodniej oraz Azji Południowej, zaś nabywcami dziecka osoby z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

Surogacja jest złem naszych czasów, sprzecznym z podstawowymi prawami człowieka. Specjalne agencje pośredniczące oferują osobom zakupującym dziecko możliwość wyboru płci, rasy dziecka czy też koloru jego włosów. Już sama tego rodzaju selekcja ma charakter dyskryminacyjny, niekiedy nawet rasistowski i godzi w niezbywalną godność człowieka.

Coraz częściej na zakup dziecka urodzonego przez kobietę z krajów biedniejszych decydują się osoby bogatsze, w tym celebrytki, które „nie mają czasu na ciążę”.

Należy zaprzestać tego upokarzającego dla kobiet procederu. Możemy to zrobić wspólnie!

Surogacja w liczbach

Globalne statystyki dotyczące liczby surogacji nie są znane ze względu na jej półlegalny charakter, jednak szacuje się, że w samych Indiach 25.000 kobiet rocznie rodzi dzieci z przeznaczeniem na sprzedaż.

The Guardian

W 2020 rynek surogacji był wart 4 miliardy USD. Prognozuje się jednak, że w 2027 roku będzie wynosił już 33,5 miliarda USD

Surrogacy Market Size – Global Market Insighs

Cena jednego dziecka na rynku waha się od 25.000 do 250.000 USD. Natomiast kobieta rodząca dziecko otrzymuje w zamian wynagrodzenie w wysokości od 5.000 do 25.000 USD.

The Lancet

W lipcu tego roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się sprzedażą niemowląt za granicę oraz wydawaniem sfałszowanych dokumentów. SBU odkryła także, że w zamkniętej już klinice dochodziło do śmierci dzieci oraz zatajania tego faktu.

Security Service of Ukraine

Dobro dziecka jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, o czym bezsprzecznie świadczą traktaty międzynarodowe. Pomimo tego wiele krajów wciąż ignoruje problem surogacji komercyjnej, bądź przymyka oko na proceder sprzedaży dzieci. Potrzebujemy nowego, dostosowanego do współczesnych wyzwań prawa rozwiązującego raz na zawsze sprawę surogacji komercyjnej. Handel dziećmi musi się skończyć!

Zdarzają się przypadki, kiedy nabywcy dziecka rezygnują z zakupu. Dzieje się tak najczęściej z powodu choroby dziecka, choć nie jest to jedyna przyczyna. W takim wypadku kobiety, które urodziły dziecko często decydują się na jego porzucenie. Wówczas noworodki trafiają do publicznych sierocińców. „Nie będziemy jej zabierać do Ameryki. To dziecko jest nieuleczalnie chore” – stwierdzili ludzie chcący wcześniej kupić Bridgette, obecnie w pełni zdrową 5-letnią dziewczynkę z Ukrainy, którą surogacyjny biznes pozbawił tożsamości i rodziny.

Nie jesteśmy w stanie oszukać ludzkiej natury. Kobiety po urodzeniu dziecka często nie chcą oddać swojego potomka ze względu na przywiązanie oraz instynkt macierzyński. Niejednokrotnie matki czują także, że osoby, które zamówiły dziecko potraktują je jak zabawkę, a nie jak małego człowieka, który ma swoją godność i swoje prawa. Zamawiający dziecko szukają wówczas wszelkich sposobów zabrania dziecka wbrew woli matki.

Surogacja to lukratywny biznes, na którym bogacą się pośrednicy. Każdego roku organizacja Man Having Babies organizuje targi dzieci, podczas których zainteresowane pary jednopłciowe mogą wybrać sobie kobietę, której łono wynajmą. Mogą wybrać także rasę, płeć czy kolor włosów dziecka. W 2020 roku takie wydarzenie odbyło się w Belgii, pomimo tego, że prawo tego kraju zabrania surogacji komercyjnej Jak widać potrzebujemy nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Na początku 2020 roku wybuchła pandemia COVID-19, w skutek której granice większości krajów świata zostały zamknięte. Sprawiło to, że blisko 1.000 noworodków urodzonych na potrzebę zachodnich kontrahentów utknęło w Rosji. O jakiejkolwiek opiece nad tymi dziećmi zadecydowała ich wartość rynkowa i chęć zysku klinik reprodukcyjnych.

Wspólnie brońmy ludzkiej godności – dzieci nie są na sprzedaż!

Aby wzmocnić już istniejącą Konwencję o Prawach Dziecka zwracamy się do Organizacji Narodów Zjednoczonych z projektem Protokołu fakultatywnego do ww. Konwencji. Chcemy jasnego prawa, które będzie chronić godność kobiet oraz prawa dziecka.

Musimy położyć kres handlowi ludźmi w XXI wieku

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie praktyk surogacji komercyjnej (macierzyństwa zastępczego) wprowadza:

zakaz praktyk surogacji komercyjnej

zakaz reklamy macierzyństwa zastępczego
zakaz organizacji i pośrednictwa w surogacji

Pomóż nam walczyć z procederem handlu dziećmi – Podpisz petycję do ONZ!

Szanowny Panie Wysoki Komisarzu ds. Praw Człowieka ONZ,

Z okazji zbliżającej się rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka i mając na względzie idee powszechnych praw człowieka, a zwłaszcza praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka dostrzegamy potrzebę rozwinięcia istniejących instrumentów prawnej ochrony dzieci przed przedmiotowym traktowaniem. Proceder surogacji (macierzyństwa zastępczego) jest zaprzeczeniem podstawowych praw chronionych przez Konwencję.

Dlatego zwracamy się do Pana z apelem o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych załączonego Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka i zaapelowanie do Państw Członkowskich o jego podpisanie.

XXI wiek przyniósł narodom świata wielki rozwój, zwłaszcza rozwój globalnego rynku, na którym dostępny jest niemal każdy towar świata. Nie możemy jednak pozwolić by jako towar było traktowane ludzkie życie. A właśnie jak towar traktuje się dzieci przeznaczone na rynek surogacji, jak towar traktuje się także ich matki, które zmuszone sytuacją finansową godzą się na rodzenie dzieci, które w przyszłości zostaną sprzedane, najczęściej zagranicę.

Nie godzimy się na to, aby ludzkie życie przeliczać na pieniądze, aby bogaci i możni tego świata wykorzystywali niedolę ubogiej części społeczeństwa światowego. Na przypomnienie zasługuje art. 8 Konwencji, w którym potwierdzono prawo dziecka „do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych”. Wedle art. 21 Konwencji to nic innego, jak tylko dobro dziecka powinno być najwyższym celem instytucji publicznych. Ten sam przepis nakłada na Państwa-Strony Konwencji obowiązek podjęcia wszelkich właściwych kroków, by osoby zaangażowane w proces adopcji nie czerpały zeń niestosownych korzyści finansowych. Komercyjna surogacja stoi w opozycji do wskazanych postanowień Konwencji. Domagamy się więc ich wzmocnienia dodatkowym protokołem fakultatywnym do Konwencji o prawach dziecka, który będzie obligował Państwa do podjęcia konkretnych działań przeciwko procederowi surogacji komercyjnej.

Doniesienia medialne z ostatnich lat pokazują, że surogacja jest procederem narastającym i niebezpiecznym, nie liczącym się z ludzkim życiem. Targi dzieci, porzucanie chorych noworodków oraz odbieranie dzieci matkom wbrew ich woli trwają w wyniku zaniedbań społeczności międzynarodowej, i należy położyć im kres.

Wierzymy, że zawarte w protokole fakultatywnym do Konwencji o prawach dziecka w sprawie praktyk surogacji komercyjnej (macierzyństwa zastępczego) mechanizmy pomogą nam zwalczyć rozwijający się rynek surogacji komercyjnej, który przejawia się rozrostem zinstytucjonalizowanej sieci klinik oraz podmiotów pośredniczących w procederze handlu dziećmi. Z niepokojem przyjmujemy do wiadomości analizy ekonomiczne wskazujące na fakt, że w ciągu najbliższych 6 lat rynek surogacji na świecie ma zwiększyć swą wartość aż ośmiokrotnie.

Ufamy, że tak samo jak nam, również Państwu leży na sercu dobro ludzkich istnień, zwłaszcza tych najbardziej niewinnych, jakimi są dzieci. Dlatego apelujemy o przyjęcie ww. Protokołu, który zapewni dodatkową ochronę prawną najmłodszych.

Z wyrazami szacunku,

Obywatele państw Narodów Zjednoczonych

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za podpisanie petycji. Formularz do zbiórki podpisów został zamknięty, a apel przekazany na ręce Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ.

Koalicja przeciw surogacji

 

Ordo Iuris, Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Polska

 

 

Национална асоциация “Поход за семейството”
National Association March for the Family

Bułgaria

 

 

Faith and Future Association

Bułgaria

Асоциация Общество и Ценности
Association Society and Values

Bułgaria

 

Aliance pro Rodinu

Czechy

 

 class=

 

Tradiční rodina, zapsaný spolek

Czechy

 

 

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Niemcy

 

 

Nazione Futura

Włochy

 

 

Pro Vita & Famiglia ONLUS

Włochy

 

 

One of US Nederland

Niderlandy

 

 

Centrum Życia i Rodziny

Polska

 

 

Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej

Polska

 

 

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Polska

 

 

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości

Polska

 

 

Stowarzyszenie Straż Narodowa

Polska

 

 

Asociația PRO VITA București

Rumunia

 

Pro-life Action Slovakia

Słowacja

 

 

Asociácia za život a rodinu, o.z.

Słowacja

 

 

Nadácia Slovakia Christiana

Słowacja

Asociación Española de Abogados Cristianos

Hiszpania

 

 

España Confidencial

Hiszpania

 

 

Federación Española de Asociaciones Próvida

Hiszpania

 

 

Marriage, Sex and Culture Group

Wielka Brytania

 

 

International Organization for the Family

Stany Zjednoczone

 

 

Femina Europa

Francja

 

 

Political Network for Values

Hiszpania

 

 

Koalicja dla Życia I Rodziny

Polska

 

 

Chrześcijański Kongres Społeczny

Polska

 

 

Fundacja Św. Benedykta

Polska

 

 

Instytut Ordo Caritatis

Polska

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Polska

 

 

Ciudadano Austral

Chile

 

 

Fundacja Głos dla Życia

Polska