Az emberkereskedelem nem csak a gyarmatosítás korszakából ránk maradt múlt emléke.

Minden évben a világon nők tízezreit kényszerítik gyermekszülésre a béranyapiac szereplőiként.

Ez félig legális nemzetközi üzletág kihasználja a – különösen a fejlődő országokban élő – nők pénzügyi kiszolgáltatottságát, nyomorukon nyerészkedve. A fiatal nőket gyermekgyáraknak tekintik: kihasználják és eldobják őket.

A nemzetközi és a nemzeti jogi szabályozások nem ellenőrzik ezt a eljárási gyakorlatot, ami növekvő patológiákhoz vezet ezen a területen. Hatékony jogi eszközökre van szükségünk, a nők tárgyiasítása és a gyerekkereskedelem elleni küzdelemben a világon.

„Crying” by memekode is licensed under CC BY 2.0

Mi is az a béranyaság és mivel is jár?

A béranyaságot másnéven dajkaterhességnek is nevezzük. Ez a jelenség egy nő petesejtjének in vitro megtermékenyítése és beültetése egy másik nő méhébe. A béranya kihordja a terhességet, azonban a szülést követően eladja a gyermeket harmadik személyeknek (házaspároknak, azonosnemű vagy heteroszexuális pároknak vagy egyedülállóknak). A leggyakoribb esetekben a nehéz pénzügyi helyzetben levő kelet európai vagy dél ázsiai nők a béranyák, azonban a gyermeket megvásárló személyek leginkább nyugat-európaiak vagy észak-amerikaiak.

A béranyaság jelenkorunk gonoszsága, amely ellentétes az alapvető emberi jogokkal. Speciális közvetítő ügynökségek a gyermeket megvásárló személyeknek a gyermek nemének, faji hovatartozásának vagy akár szeme színének megválasztásának lehetőségét. Már önmagában ez a szelekció diszkriminatív jellegű, néha még rasszista is és hatalmas mértékben aláássa az elidegeníthetetlen emberi méltóságot. Egyre gyakrabban döntenek egy szegényebb országban megszületett gyermek megvásárlása mellett gazdag személyek, beleértve a celebeket, akiknek „nincs ideje a terhességre”. Véget kell vetni ennek a nőket megalázó gyakorlatnak.

Ezt együtt is megtehetjük!

A béranyaság számokban

A béranyasággal kapcsolatos globális statisztikák nem ismertek félillegális jellegük miatt, azonban feltehető, hogy csak Indiában 25 000 nő évente szüli meg gyermekét annak értékesítése céljából.

The Guardian

2020-ban a béranyapiac 4 milliárd USD értékű volt. Előrelátható azonban, hogy 2027-re már 33,5 milliárd USD értékű lesz

Surrogacy Market Size – Global Market Insighs

Egy gyermek piaci ára 25 000 és 250 000 USD között mozog. Azonban a gyermeket kihordó és megszülő nő 5 000 és 25 000 USD közötti díjazásban részesül.

The Lancet

Júliusban az Ukrán Biztonsági Szolgálat rajtaütött egy bűnszervezeten, akik csecsemők külföldi kereskedelmével és hamis iratok kiállításával foglalkozott. Az UBSZ felfedte azt is, hogy a zárt klinikán gyermekek haltak meg és ezeket a tényeket elhallgatták.

Security Service of Ukraine

A gyermekek jóléte az alapvető emberi jogok közé tartozik, amint azt a nemzetközi egyezmények vitathatatlanul bizonyítanak. Ennek ellenére számos ország folyamatosan figyelmen kívül hagyja a kereskedelmi béranyaság problémáját vagy szemet huny a gyermekkereskedelem gyakorlata felett. Új, a jelenkor kihívásaihoz igazodó törvényre van szükségünk, amely egyszer s mindenkorra megoldja a kereskedelmi béranyaság problémáját. A gyermekkereskedelemnek véget kell vetni!

Vannak olyan esetek, amikor a gyermek igénylői lemondanak annak megvételéről. Ez leginkább a gyermek betegségére hivatkozva történik, bár nem ez az egyetlen indok. Ilyen esetben a nők, akik megszülték a gyermeket gyakran a gyermek elhagyása mellett döntenek. Ilyen esetben az újszülöttek állami árvaházakba kerülnek. „Nem visszük őt magunkkal Amerikába. Ez a gyermek gyógyíthatatlan beteg” – állapították meg az addig Bridgette-t, a jelenleg tökéletesen egészséges 5 éves kislányt Ukrajnából – megvásárolni kívánó emberek, akit a béranyaság üzletág megfosztott a személyazonosságától és a családjától.

Nem csaphatjuk be az emberi természetet. A nők a gyermek megszületését követően gyakran nem akarják átadni a kialakult kötődés és az anyai ösztön felerősödése miatt. Az anyák nagyon gyakran úgy érzik, hogy azok a személyek, akik a gyermeket megrendelték játékszernek tekintik inkább, mintsem apró embernek, akinek van méltósága és vannak jogai. A gyermeket megrendelők pedig gyakran minden eszközt megragadnak, hogy az anya akarata ellenére elvegyék a gyermeket.

A béranyaság jövedelmező üzlet, amelyen a közvetítők gazdagodnak meg. Minden évben a Men Having Babies szervezet egy gyerekpiacot szervez, amely alkalmával az érdekelt azonosnemű párok kiválaszthatják azt a nőt, akinek a méhét kibérlik. A gyermek faji hovatartozását, nemét és a haja színét is kiválaszthatják. 2020-ban ez az esemény Belgiumban került megrendezésre annak ellenére, hogy az ország törvényei tiltják a kereskedelmi béranyaság intézményét. Ebből is látható, hogy újfajta jogi megoldásokra van szükség ezen a területen.

  1. elején kitört a COVID-19 világjárvány, s ennek eredményeképpen az országok többségeinek határai lezárásra kerültek. Ez azt eredményezte, hogy közel 1000, nyugati megrendelésére megszült újszülött rekedt Oroszországban. Az ilyen körülmények között megszületett gyermekek gondozásáról azok piaci értéke és a reprodukciós klinikák nyereségvágya döntött.

Védjük meg együtt az emberi méltóságot – a gyermekek nem eladók!

A már meglévő Gyermekjogi Egyezményt megerősítendő az Egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének tervezetével fordulunk az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez. Egyértelmű, a nők méltóságát és a gyermekek jogait védő törvényt akarunk.

Véget kell vessünk az emberkereskedelemnek a XXI. században!

A kereskedelmi célú béranyaság (dajkaterhesség) gyakorlatának ügyében Gyermekjogi Egyezmény fakultatív jegyzőkönyve bevezeti:

a kereskedelmi célú béranyaság gyakorlatának betiltását

 a béranya közvetítés és szervezés betiltását

a béranyaság reklámozásának betiltását

Segíts nekünk a gyermekkereskedelem elleni harcban – Írd alá az ENSZ-nek írt petíciót!

Tisztelt ENSZ Emberi Jogi Főbiztos Úr!

Az ENSZ Közgyűlése által, a gyermekek jogairól szóló egyezmény elfogadásának közelgő évfordulója alkalmából, és szem előtt tartva az egyetemes emberi jogokra vonatkozó elképzeléseket, különösen a gyermek jogairól szóló egyezményben foglaltakat, felismertük, hogy szükség van a meglévő jogi eszközök fejlesztésére a gyermekek ilyen bánásmóddal szembeni védelme érdekében. A béranyaság (dajkaterhesség) gyakorlata az Egyezmény által oltalmazott alapvető emberi jogok megtagadása.

Ezért felhívással fordulunk Önhöz, hogy az ENSZ Közgyűlésének következő ülésén terjessze elő a gyermekjogi Egyezményhez csatolt fakultatív jegyzőkönyvet és hívja fel a tagállamokat annak aláírására.

A XXI. század óriási fejlődést hozott a világ nemzeteinek, különösen a világpiac fejlődését, amelyen jelen van a világ csaknem összes terméke. Azonban nem engedhetjük meg az emberélet árucikként való megítélését. Éppen a béranyasági piacról kikerülő gyermekeket kezelik árucikként, és így kezelik azokat az anyákat is, akik anyagi helyzetük miatt kénytelenek beleegyezni abba, hogy olyan gyermekeket szüljenek, akiket a jövőben – általában külföldön – eladnak.

Nem egyezünk bele, hogy az emberi élet pénzre váltható legyen, hogy a világ gazdag és tehetős emberei kihasználják a világ társadalmának szegényebb részének nyomorúságát. Érdemes felidézni az Egyezmény 8. cikkét, amely megerősítette a gyermekek jogait „identitásának megőrzésében, beleértve az állampolgárságát, családnevét és családi kapcsolatait”. Az Egyezmény 21. cikke szerint az állami intézmények legfőbb célja nem lehet más, mint a gyermekek jóléte. Ugyanez a rendelkezés előírja az Egyezmént aláíró tagállamok számára, hogy tegyenek meg minden lépést annak biztosítására, hogy az örökbefogadási folyamatban részt vevő személyek ne szerezhessenek az örökbefogadás kapcsán nem megfelelő mértékű hasznot. A kereskedelmi célú béranyaság ellent mond az Egyezmény fent említett rendelkezéseivel. Ezért követeljük, hogy ezeket a gyermek jogairól szóló egyezményhez csatolt fakultatív kiegészítő jegyzőkönyvvel erősítsék meg, amely arra kötelezi az államokat, hogy konkrét intézkedéseket hozzanak a kereskedelmi célú béranyaság ellen.

Az elmúlt évek médiabeszámolói azt mutatták, hogy a béranyaság egyre növekvő és veszélyes gyakorlattá válik, amely nincs figyelemmel az emberi életre. A gyermek piacok, a beteg újszülöttek elhagyása, valamint a gyermekek az anyáktól erőszakkal való elvétele a nemzetközi közösség hanyagsága miatt folytatódik.

Hiszünk abban, hogy a Gyermekjogi Egyezmény fakultatív jegyzőkönyvében bemutatott béranyaság kereskedelmi célú mechanizmusai segítenek nekünk abban, hogy megszűntessük a kereskedelmi célú béranyaság egyre fejlődő piacát, amelyet átsző az intézményesített klinikai hálózat és a gyermekkereskedelemben közvetítőként részt vevő személyek számának növekedése. Aggodalommal figyeljük azokat a gazdasági elemzéseket, amelyek szerint a globális, kereskedelmi célú béranyasági piac értéke a következő hat évben akár nyolcszorosára is nőhet.

Hiszünk abban, hogy ahogyan mi, úgy Ön is a szívén viseli az emberek jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, a gyermekekét. Ennek okán nyújtjuk be Önnek a fentiekben említett Jegyzőkönyvet, amely biztosítani fogja a legfiatalabb jogainak védelmét.

Tisztelettel

Az Egyesült Nemzetek Állampolgárai

[quform id="19"]

Coalition against surrogacy

 

Ordo Iuris, Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Poland

 

 

Национална асоциация “Поход за семейството”
National Association March for the Family

Bulgaria

 

 

Faith and Future Association

Bulgaria

Асоциация Общество и Ценности
Association Society and Values

Bulgaria

 

Aliance pro Rodinu

Czechia

 

 class=

 

Tradiční rodina, zapsaný spolek

Czechia

 

 

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Germany

 

 

Nazione Futura

Italy

 

 

Pro Vita & Famiglia ONLUS

Italy

 

 

One of US Nederland

Netherlands

 

 

Centrum Życia i Rodziny

Poland

 

 

Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej

Poland

 

 

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Poland

 

 

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości

Poland

 

 

Stowarzyszenie Straż Narodowa

Poland

 

 

Asociația PRO VITA București

Romania

 

Pro-life Action Slovakia

Slovakia

 

 

Asociácia za život a rodinu, o.z.

Slovakia

 

 

Nadácia Slovakia Christiana

Slovakia

Asociación Española de Abogados Cristianos

Spain

 

 

España Confidencial

Spain

 

 

Federación Española de Asociaciones Próvida

Spain

 

 

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

 

 

International Organization for the Family

United States

 

 

Femina Europa

France

 

 

Political Network for Values

Spain

 

 

Koalicja dla Życia I Rodziny

Poland

 

 

Chrześcijański Kongres Społeczny

Poland

 

 

Fundacja Św. Benedykta

Poland

 

 

Instytut Ordo Caritatis

Poland

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Poland

 

 

Ciudadano Austral

Chile

 

 

Fundacja Głos dla Życia

Poland