Obchodování s lidmi není jen připomínkou koloniální minulosti.

Desítky tisíc žen po celém světě jsou každoročně nuceny nosit a rodit děti určené pro surogační trh.

Pololegální mezinárodní obchod využívá obtížnou finanční situaci žen, zejména v rozvojových zemích, aby vydělal na cizím neštěstí. S mladými ženami se zachází jako s továrnami na děti: jsou vykořisťovány a poté opuštěny.

Mezinárodní a národní právní předpisy tuto praxi nekontrolují, což vede k nárůstu patologií v této oblasti. Potřebujeme účinné právní nástroje, k boji proti problému objektivizace žen a obchodování s dětmi ve světě.

„Crying“ by memekode is licensed under CC BY 2.0

Co to je surogace a s čím se pojí?

Surogace bývá označována jako náhradní mateřství. Tento jev nastává, když je oplodněno vajíčko ženy metodou in vitro a implantováno do dělohy jiné ženy. Surogátní matka (náhradní matka) odnosí těhotenství a po porodu prodává dítě třetím osobám (manželským párům, nesezdaným párům, včetně párů stejného pohlaví nebo jednotlivcům). Matky jsou nejčastěji finančně zoufalé ženy z východní Evropy a jižní Asie, zatímco kupujícím dítě jsou lidé ze západní Evropy a Severní Ameriky.

Surogace je to zlo naší doby, které je v rozporu se základními lidskými právy. Speciální zprostředkovatelské agentury nabízejí osobám kupujícím dítě možnost vybrat si u dítěte pohlaví, rasu nebo barvu vlasů. Tento druh výběru je sám o sobě diskriminační, někdy dokonce rasistický a podkopává nezcizitelnou důstojnost lidských bytostí. Stále častěji pro koupi dítěte narozeného ženou z chudších zemí se rozhodují bohatší lidé, včetně celebrit, které „nemají čas na těhotenství”. Tato ponižující praxe pro ženy by měla být zastavena.

Společně to zvládneme!

Surogace v číslech

Globální statistiky o počtu náhradních matek nejsou známy kvůli pololegální povaze tohoto jevu, ale odhaduje se, že v samotné Indii 25.000 žen ročně rodí děti určené k prodeji.

The Guardian

V roce 2020 trh surogace měl hodnotu 4 miliardy USD. Předpovídá se však, že v roce 2027 bude jeho hodnota dokonce 33,5 miliard USD

Surrogacy Market Size – Global Market Insighs

Cena jednoho dítěte na trhu se pohybuje od 25.000 po 250.000 USD. Na druhé straně žena rodící dítě dostává odměnu ve výši od 5.000 po 25.000 USD.

The Lancet

Letos v červenci odhalila Bezpečnostní služba Ukrajiny organizovanou zločineckou skupinu, která se zabývala prodejem kojenců do zahraničí a vydáváním falešných dokladů. BSU také zjistila, že na dnes již uzavřené klinice umíraly děti a tato skutečnost byla utajována.

Security Service of Ukraine

Blahobyt dítěte je jedním ze základních lidských práv, o čemž nepochybně svědčí mezinárodní smlouvy. Navzdory tomu mnoho zemí stále ignoruje problém komerčního náhradního mateřství a zavírá oči před praxí obchodu s dětmi. Potřebujeme nový zákon, přizpůsobený současným výzvám, který jednou provždy vyřeší problém komerčního náhradního mateřství. Obchodování s dětmi musí přestat!

Existují případy, kdy kupující dítě nákup vzdají. K tomu dochází nejčastěji, protože dítě je nemocné, i když to není jediná příčina. V tomto případě se ženy, které porodily dítě, často rozhodnou je opustit. V takovém případě novorozenci končí ve veřejných sirotčincích. „Nebudeme ji brát do Ameriky. Toto dítě je nevyléčitelně nemocné” – uvedli lidé, kteří si chtěli koupit Bridgette, nyní zdravou pětiletou dívku z Ukrajiny, kterou surogační byznys připravil o totožnost a rodinu.

Lidskou přirozenost nemůžeme oklamat. Po porodu ženy často nechtějí předat své potomky kvůli připoutanosti a mateřskému instinktu. Matky mají také často pocit, že lidé, kteří si objednali dítě, s ním budou zacházet jako s hračkou a ne jako s malým člověkem, který má svoji důstojnost a práva. Objednatel poté hledá jakýkoli způsob, jak dítě odebrat proti vůli matky.

Náhradní mateřství je lukrativní byznys, na kterém prostředníci bohatnou. Organizace Men Having Babies každoročně pořádá veletrhy dětí, během kterého si mohou páry stejného pohlaví vybrat ženu, jejíž lůno si pronajmou. Mohou si také vybrat rasu, pohlaví nebo barvu vlasů dítěte. V roce 2020 se taková událost uskutečnila v Belgii, a to navzdory skutečnosti, že zákony této země zakazují komerční náhradní mateřství. Je evidentní, že potřebujeme nová právní řešení v této oblasti.

Na začátku roku 2020 vypukla pandemie COVID-19, která uzavřela hranice většiny zemí světa. To způsobilo, že cca 1 000 novorozeňat narozených pro potřeby západních partnerů uvízlo v Rusku. Jakákoli péče o tyto děti byla dána jejich tržní hodnotou a touhou po zisku na reprodukčních klinikách.

Pojďme společně bránit lidskou důstojnost – děti nejsou na prodej!

Abychom posílili již existující Úmluvu o právech dítěte, žádáme OSN o návrh opčního protokolu k výše uvedené Konvenci. Chceme jasný zákon, který chrání důstojnost žen a práva dítěte. Musíme ukončit obchodování s lidmi v 21. století!

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o komerčním náhradním mateřství (surogační mateřství) zavádí:

zákaz komerčního náhradního mateřství

zákaz organizace a zprostředkování surogace

zákaz reklamy náhradního mateřství

Pomozte nám v boji proti obchodování s dětmi – podepište petici OSN!

Vážený vysoký komisaři OSN pro lidská práva,

U příležitosti nadcházejícího výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN a s ohledem na myšlenky všeobecných lidských práv, zejména práva obsažená v Úmluvě o právech dítěte, vidíme potřebu rozvinout stávající právní nástroje na ochranu dětí před takovým zacházením. Praxe náhradního mateřství (surogačního mateřství) je v rozporu se základními právy chráněnými Úmluvou.

Proto vás žádáme, abyste na příštím zasedání Valného shromáždění OSN předložili přiložený Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte a vyzvali členské státy, aby ji podepsaly.

21. století přineslo národům světa velký rozvoj, zejména rozvoj globálního trhu, kde je k dispozici téměř každá komodita na světě. Nemůžeme však dovolit, aby byl lidský život považován za zboží. A právě jako se zbožím se zachází s dětmi určenými pro surogační trh, jak na zboží se nahlíží na jejich matky, které jsou finanční situací přinuceny souhlasit porodit dítě, které v budoucnu bude prodáno většinou do zahraničí.

Nemůžeme souhlasit s přeměnou lidského života na peníze, aby bohatí a mocní tohoto světa využili situace chudé části světové společnosti. Měli bychom připomenout čl. 8 Konvence, ve kterém byla potvrzena práva dítěte „zachovat jeho identitu, včetně občanství, příjmení, rodinných vztahů”. Podle čl. 21 Úmluvy není nic jiného, než že nejlepší cíl veřejných institucí by měl být nejlepší zájem dítěte. Stejné ustanovení vyžaduje, aby státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, učinily veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby osoby zapojené do procesu adopce neměly z toho nepřiměřené finanční výhody. Komerční surogace je v opozici do uvedených ustanovení Konvence. Proto požadujeme, aby byly posíleny dalším volitelným protokolem k Úmluvě o právech dítěte, který bude zavazovat státy k přijetí konkrétních opatření proti praktikám komerčního náhradního mateřství.

Mediální zprávy z posledních let ukazují, že náhradní mateřství je narůstající a nebezpečná praxe, která nebere v úvahu lidský život. Dětské veletrhy, opouštění nemocných novorozenců a odebírání dětí matkám proti jejich vůli bude v důsledku zanedbávání mezinárodního společenství pokračovat a to musí být zastaveno.

Věříme, že obsažené ve fakultativním protokole ke Konvenci o právech dítěte ve věci praxe komerční surogace (náhradního mateřství) mechanismy nám pomůžou bojovat s rozvíjejícím se trhem s komerčním náhradním mateřstvím, které se projevuje rozšířením institucionalizované sítě klinik a subjektů zprostředkujících praxi obchodování s dětmi. Jsme znepokojeni ekonomickými analýzami, které naznačují, že trh s náhradním mateřstvím ve světě má v příštích 6 letech zvýšit svoji hodnotu osmkrát.

Věříme, že stejně jako my, také máte na srdci dobro lidských bytostí, zejména těch nejnevinnějších, jako jsou děti. Proto vyzýváme k přijetí výše uvedeného Protokolu, který poskytne dodatečnou právní ochranu dětem.

S pozdravem

Občané Států spojených národů

[quform id="18"]

Coalition against surrogacy

 

Ordo Iuris, Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Poland

 

 

Национална асоциация “Поход за семейството”
National Association March for the Family

Bulgaria

 

 

Faith and Future Association

Bulgaria

Асоциация Общество и Ценности
Association Society and Values

Bulgaria

 

Aliance pro Rodinu

Czechia

 

 class=

 

Tradiční rodina, zapsaný spolek

Czechia

 

 

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Germany

 

 

Nazione Futura

Italy

 

 

Pro Vita & Famiglia ONLUS

Italy

 

 

One of US Nederland

Netherlands

 

 

Centrum Życia i Rodziny

Poland

 

 

Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej

Poland

 

 

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Poland

 

 

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości

Poland

 

 

Stowarzyszenie Straż Narodowa

Poland

 

 

Asociația PRO VITA București

Romania

 

Pro-life Action Slovakia

Slovakia

 

 

Asociácia za život a rodinu, o.z.

Slovakia

 

 

Nadácia Slovakia Christiana

Slovakia

Asociación Española de Abogados Cristianos

Spain

 

 

España Confidencial

Spain

 

 

Federación Española de Asociaciones Próvida

Spain

 

 

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

 

 

International Organization for the Family

United States

 

 

Femina Europa

France

 

 

Political Network for Values

Spain

 

 

Koalicja dla Życia I Rodziny

Poland

 

 

Chrześcijański Kongres Społeczny

Poland

 

 

Fundacja Św. Benedykta

Poland

 

 

Instytut Ordo Caritatis

Poland

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Poland

 

 

Ciudadano Austral

Chile

 

 

Fundacja Głos dla Życia

Poland