Трафикът на хора не само напомня на колониалното минало. Всяка година десетки хиляди жени по света са принуждавани да раждат деца, предназначени за пазара на сурогатно майчинство.

Този полулегален международен бизнес се възползва от трудното финансово положение на жените, особено тези от развиващите се страни, за да печели от чуждото нещастие. Младите жени са третирани като фабрики за деца: те са експлоатирани и изоставени.

Международните и местните правни разпоредби нямат контрол над тези практики, което води до увеличаване на патологиите в тази област. Нуждаем се от ефективни правни инструменти, за да преодолеем проблема с обективирането на жените и трафика на деца по света.

„Crying“ by memekode is licensed under CC BY 2.0

Какво представлява сурогатното майчинство и какво включва?

Сурогатството понякога се нарича сурогатно майчинство. Тази практика се състои в оплождането на яйцеклетка на жена по метода инвитро и инжектирането ѝ в матката на друго лице. Сурогатната майка износва бременността до край и след раждането на детето го продава на трети лица (брачни двойки, партньори, включително еднополови или необвързани). Майките най-често са жени от Източна Европа и Южна Азия в затруднено финансово положение, а децата най-често се купуват от лица от Западна Европа и Северна Америка.

Сурогатното майчинство е злото на нашето време, което противоречи на основните човешки права. Специални посреднически агенции предлагат възможност за избор на пол, раса или цвят на косата за лицата, които купуват дете. Дори самият избор е дискриминационен или расистки по своя характер и нарушава неотменимото човешко достойнство. Деца, родени от жени от по-бедни страни, все повече се купуват от богаташи, включително известни личности, които „нямат време за бременност“.

Тази унизителна практика трябва да бъде прекратена. Можем да го направим заедно!

Сурогатното майчинство в числа

Не са известни глобални статистически данни за броя на сурогатните майки поради липса на пълна законност; въпреки това се смята, че само в Индия 25 000 жени годишно раждат деца, предназначени за продажба.

The Guardian

През 2020 г. пазарът на сурогатно майчинство беше на стойност 4 милиарда щатски долара. Очаква се обаче той да достигне 33,5 милиарда щатски долара до 2027 г.

Размер на пазара на сурогатно майчинство – Global Market Insighs

Пазарната цена на едно дете варира от 25 000 до 250 000 щатски долара. Жена, която ражда такова дете, получава възнаграждение в размер от 5000 до 25 000 USD.

The Lancet

През юли тази година Службата за сигурност на Украйна (ССУ) разби организирана престъпна група, която се е занимавала с продажба на бебета в чужди държави и издаване на фалшиви документи. ССУ установи също така, че деца са починали в клиника, която вече е закрита, и този факт е бил укрит.

Служба за сигурност на Украйна

Благото на детето е едно от основните права на човека, което безспорно е отразено в международните договори. Въпреки това много държави все още пренебрегват проблема с комерсиалното сурогатно майчинство или си затварят очите за практиките на трафик на деца. Нуждаем се от нов закон, адаптиран към съвременните предизвикателства, който да реши въпроса с търговското сурогатно майчинство веднъж завинаги. Трафикът на деца трябва да бъде прекратен!

Има случаи, в които купувачите на деца се отказват от покупката. Това се случва най-често поради заболяване на детето, макар че не е единствената причина. Често в тези случаи жените, родили детето, решават да се откажат от него. Тогава новородените бебета се настаняват в обществени домове за сираци. „Ние няма да я вземем в Америка. Това дете е неизлечимо болно’, казват хората, които са искали да купят Бриджит, днес напълно здраво 5-годишно момиченце от Украйна, което бизнесът със сурогатното майчинство е лишил от самоличност и семейство.

Не сме в състояние да измамим човешката природа. След като родят дете, жените често не искат да се откажат от потомството си заради привързаността и майчинския инстинкт. Освен това майките често смятат, че лицата, които поръчват детето им, ще се отнасят с него като с играчка, а не като с малък човек, който има своето достойнство и своите права. В такива случаи лицата, които поръчват детето, търсят всички възможни начини да го отнемат от майката против нейната воля.

Сурогатното майчинство е доходоносен бизнес, от който брокерите печелят. Всяка година организацията „Man Having Babies“ организира панаир на децата, по време на който заинтересованите еднополови двойки могат да изберат жена, чиято утроба да наемат. Те могат да изберат и расата, пола или цвета на косата на детето. През 2020 г. такова събитие се проведе в Белгия, въпреки че законът на тази страна забранява комерсиалното сурогатно майчинство. Както виждаме, в това отношение се нуждаем от нови правни решения.

В началото на 2020 г. избухва пандемията COVID-19, в резултат на което границите на повечето държави по света са блокирани. Вследствие на това близо 1000 новородени, родени за нуждите на западни клиенти, засядат в Русия. Всякакви грижи за тези деца бяха полагани единствено заради пазарната им стойност и желанието на репродуктивните клиники за печалба.

Нека заедно защитим човешкото достойнство – децата не са за продан!

С цел укрепване на съществуващата Конвенция за правата на детето, ние представяме проект за факултативен протокол към гореспоменатата конвенция за разглеждане от Организацията на обединените нации. Искаме ясен закон, който да защитава достойнството на жените и правата на децата.

Трябва да сложим край на трафика на хора.

Факултативният протокол към Конвенцията за правата на детето относно сурогатното майчинство (сурогатно майчинство) въвежда:

забраната за търговски сурогатни практики

забраната за организиране и посредничество при сурогатно майчинство

забраната за реклама на сурогатно майчинство

Помогнете ни да се преборим с практиките за трафик на деца – Подпишете петиция до ООН!

Уважаеми Върховен комисар по правата на човека на ООН,

По повод наближаващата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето от Общото събрание на ООН и като отчитаме идеите за универсални права на човека, по-специално правата, включени в Конвенцията за правата на детето, разпознаваме необходимостта от развитие на съществуващите инструменти за правна защита на децата от неправомерно отношение. Сурогатното майчинство е в противоречие с основните права, защитени от Конвенцията.

Ето защо Ви молим да представите приложения Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето на следващото заседание на Общото събрание на ООН и да призовете държавите членки да го подпишат.

21-ви век донесе голямо развитие на народите по света, особено развитието на световния пазар, на който присъстват почти всички световни стоки. Не можем обаче да позволим човешкият живот да бъде третиран като стока. И децата, предназначени за пазара на сурогатното майчинство, както и техните майки, които, принудени от финансовото си положение, се съгласяват да родят деца, които да бъдат продадени в бъдеще, обикновено в чужбина, се третират като стока.

Противопоставяме се на превръщането на човешкия живот в пари и на използването на мизерията на бедната част от световното общество от богатите и силните на нашето време. Струва си да припомним член 8 от Конвенцията, който потвърждава правото на детето да „запази своята идентичност, включително националност, име и семейни отношения“. Съгласно член 21 от Конвенцията висшите интереси на детето следва да бъдат първостепенно съображение. Същата разпоредба задължава държавите – страни по Конвенцията, да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че лицата, участващи в процеса на осиновяване, няма да получат неправомерна финансова изгода от него.

Комерсиалното сурогатно майчинство е в противоречие с горепосочените разпоредби на Конвенцията. Ето защо настояваме те да бъдат подсилени с допълнителен Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето, които задължават да се предприемат конкретни действия срещу практиките на комерсиалното сурогатно майчинство.

Медийните репортажи от последните години показват, че сурогатното майчинство се разраства като постепенен и опасен процес, който не зачита човешкия живот. Пазарите за деца и практиките на изоставяне на болни новородени и отнемане на деца от майките им против тяхната воля продължават в резултат на пренебрежението на международната общност и ние сме длъжни да сложим край на това.

Вярваме, че механизмите, включени във Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговските практики на сурогатното майчинство, ще ни помогнат да се преборим с развиващия се търговски пазар на сурогатното майчинство, който се изразява в разрастването на институционализирана мрежа от клиники и структури, посредничещи в практиките на трафик на деца. С тревога отбелязваме икономическите анализи, според които пазарът на сурогатното майчинство ще увеличи стойността си осем пъти през следващите шест години.

Вярваме, че не само ние, но и вие сте загрижени за доброто на човешките същества, особено на най-невинните – децата. Ето защо призоваваме за приемането на гореспоменатия протокол, който ще осигури допълнителна правна защита на най-малките.

С уважение,

Граждани на държавите от ООН

[quform id="21"]

Coalition against surrogacy

 

Ordo Iuris, Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Poland

 

 

Национална асоциация “Поход за семейството”
National Association March for the Family

Bulgaria

 

 

Faith and Future Association

Bulgaria

Асоциация Общество и Ценности
Association Society and Values

Bulgaria

 

Aliance pro Rodinu

Czechia

 

 class=

 

Tradiční rodina, zapsaný spolek

Czechia

 

 

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Germany

 

 

Nazione Futura

Italy

 

 

Pro Vita & Famiglia ONLUS

Italy

 

 

One of US Nederland

Netherlands

 

 

Centrum Życia i Rodziny

Poland

 

 

Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej

Poland

 

 

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Poland

 

 

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości

Poland

 

 

Stowarzyszenie Straż Narodowa

Poland

 

 

Asociația PRO VITA București

Romania

 

Pro-life Action Slovakia

Slovakia

 

 

Asociácia za život a rodinu, o.z.

Slovakia

 

 

Nadácia Slovakia Christiana

Slovakia

Asociación Española de Abogados Cristianos

Spain

 

 

España Confidencial

Spain

 

 

Federación Española de Asociaciones Próvida

Spain

 

 

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

 

 

International Organization for the Family

United States

 

 

Femina Europa

France

 

 

Political Network for Values

Spain

 

 

Koalicja dla Życia I Rodziny

Poland

 

 

Chrześcijański Kongres Społeczny

Poland

 

 

Fundacja Św. Benedykta

Poland

 

 

Instytut Ordo Caritatis

Poland

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Poland

 

 

Ciudadano Austral

Chile

 

 

Fundacja Głos dla Życia

Poland